Coaching & Stöd

Coachning är en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål i sitt liv. Med hjälp av samtal kan man själv få fram hur man ska nå sitt mål eller komma vidare om man känner sig fast i en situation. Flera av våra tydare är utbildade coacher och kan hjälpa dig med stöd och samtal i den situation du befinner dig i och råd hur du kan agera eller hantera din situation.